HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI'NA

HOŞGELDİNİZ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 06.07.2004 tarih ve 1137 sayılı kararı ile Dahili Tıp Bilimleri altında kurulmuştur.

“1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun” ve “Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi Yönetmenliği” ile klinik uygulamalar düzenlenmiştir. Sitogenetik, Moleküler Genetik ve Klinik Genetik Anabilim Dalının konularıdır. Bu konulardaki faaliyetlerin hasta hizmetlerinde ve uzmanlık eğitiminde  kesintiye uğramadan bir bütünlük içinde uygulanması esastır. Bu doğrultuda mültidisipliner bir yaklaşımla hasta hizmeti, eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir. Beş öğretim üyesi , dört araştırma görevlisi, sitogenetik ve moleküler genetik laboratuvarlarında deneyimli teknik personeli ile birçok genetik hastalık için uluslararası referans merkezi konumundadır. 

Misyonumuz; Hacettepe Üniversitesi’nde Tıbbi Genetik ile ilgili hasta hizmetlerinin, eğitim ve araştırmaların multidisipliner bir yaklaşım içinde gerçekleşmesini sağlamaktır.

Vizyonumuz; Ülkenin genetik bilim politikalarını şekillendiren, genetik bilimini yönlendiren ve Hacettepe Üniversitesi’nin Tıbbi Genetik alanında lider konumunu sürdüren bir merkez olmaktır.