Asistan Doktor

 

Arda ÇETİNKAYA

YAYINLAR

Çetinkaya A, Yılmaz E. Çöpçü reseptörler: Özellikleri ve hastalık ilişkileri. Hacettepe Tıp Dergisi. Eylül 2009. 40: 3, 145-150

Çetinkaya A, Scherer SW. Irrelevance of autism spectrum disorders with copy number variation in PDE11A locus: A case study. Toronto University Institute of Medical Sciences Summer Research Day 2007. Toronto/Ontario/Kanada (yazılı bildiri)

Çetinkaya A, Taşkıran ZE, Akkaya ZY, Balcı-Peynircioğlu B, Yılmaz E. The effects of pyrin protein and its mutants on ASC speck formation and role of colchicine in the process. 6th International Congress on FMF and SAID. 2010. Amsterdam/Hollanda. (yazılı bildiri)

Taşkıran ZE, Çetinkaya A, Akkaya ZY, Balcı-Peynircioğlu B, Yılmaz E. The effect of colchicine on pyrin-PSTPIP1 interaction. 6th International Congress on FMF and SAID. 2010. Amsterdam/Hollanda. (sözlü bildiri)