BK

 

Asistan Doktor

 

Bilgin KÜTÜKÇÜ

KATILDIĞI KURSLAR VE KONGRELER

FISH Çalıştayı, Eskisehir Osmangazi Üniversitesi

03-07/11/2008

1. Ulusal Fetal Prenatal ve Postmortem Tanı Kursu, Ankara

08-10/04/2010

51st Annual Short Course on Medical and Experimental Mammalian Genetics,Bar Harbor, Amerika

18-30/07/2010

2. Ulusal Fetal Prenatal ve Postmortem Tanı Kursu,Ankara

26-27/03/2011