BK

 

Asistan Doktor

 

Bilgin KÜTÜKÇÜ

YAYINLAR

D. Aktas, B. Kutukcu, G. Utine, Y. Alanay, O. Deren, K. Boduroglu, S. Beksac, M. Alikasifoglu. Rapid Prenatal Diagnosis of Common Aneuploidies by QF-PCR, Four Years Experience of Hacettepe University. Chromosome Research 2009; 17 (Suppl. 1), 13.14-P: S209

B Kütükcü, Y Bayram, G E Utine, Y Alanay, D Aktaş, K Boduroğlu, M Alikaşifoğlu. Keepıng the suspicion of Fragile X Syndrome high leads to correct diagnoses. Clinical Genetics 2010;78 (Suppl. 1), F05: 50

1. Bilgin Kutukcu,Utine G.E, Alanay Y, Boduroglu K, Alikasifoglu M, Aktas D. de novo Parsiyel Trizomi 4q ve Monozomi 2q’lu Bir Olgu, 8. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Çanakkale, 2008

2.Bilgin Kutukcu, Yasemin Alanay, G. Eda Utine,  Dilek Aktaş, Koray Boduroğlu, Mehmet Alikaşifoğlu. Ullrich-Turner Syndrome With Poland anomaly, Mediterranean Medical Genetics Meeting, Ankara, 2009

3.Dilek Aktas, Bilgin Kutukcu, Gulen Eda Utine, Yasemin Alanay, Ozgur Deren, Koray Boduroglu, Sinan Beksac, Mehmet Alikasifoglu. Rapid Prenatal Diagnosis of Common Aneuploidies by QF-PCR, Four Years Experience of Hacettepe University, 7th European Cytogenetics Conference, Stockholm, Sweden, 2009

4.Bilgin Kutukcu, Nurten A. Akarsu. A novel mutation of the initiaton codon of PAX9 causes oligodontia/hypodontia but not microdontia, 51st Annual Short Course on Medical and Experimental Mammalian Genetics, Bar Harbor, USA, 2010

5.Bilgin Kütükcü, Yavuz Bayram, G. Eda Utine, Yasemin Alanay, Dilek Aktaş, Koray Boduroğlu, Mehmet Alikaşifoğlu. Frajil X sendromu şüphesinin yüksek olması doğru tanılara götürür. 9. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, İstanbul, 2010

1.Bilgin Kütükcü, Yasemin Alanay, Eda G Utine, Mehmet Alikasifoglu. Malpuech Syndrome: Caudal Appendage as Clue in Facial Clefting Syndromes,  4. Dismorfoloji Günleri, İstanbul, 2009

2.Bilgin Kütükcü, Eda Utine, Mehmet Alikaşifoğlu, Dilek Aktaş, Koray Boduroğlu, Yasemin Alanay. Silver-Russell Sendromlu 13 Hastanın Klinik Verilerinin Sunumu, Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu, Abant, 2009