ÖĞRETİM ÜYESİ

 

Doç.Dr.G.Eda UTİNE

EĞİTİM

1998

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

1998-2004

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Araştırma Görevlisi

2004-2006

Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Pediatri AD Uzman Doktor

2006-2009

Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Pediatri AD Genetik Bölümü Yan Dal Araştırma Görevlisi

2005-2011 Hacettepe Ü. Temel Pediatrik Bilimler AD Genetik Böl. Doktora Öğrencisi
2010-2011 Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Pediatri AD
2010- Doçent Doktor

Hacettepe Genetik Hastalıklardan Korunma Derneği
Pediatrik ve Perinatal Patoloji Derneği
Türk Toraks Derneği
Hacettepe Pediatri Eğitimini Geliştirme ve Destekleme Derneği
Türk Milli Pediatri Derneği
Türk Tabipler Birliği