mak

 

ANABİLİM DALI BAŞKANI

 

Prof.Dr.Mehmet ALİKAŞİFOĞLU

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

Sonuçlandırılmış Bilimsel Projeler

Alikaşifoğlu M, Tunçbilek E, Aktaş D. Kromozomal hastalıkların prenatal tanısında repetetif DNA probları ile floresan in situ hibridizasyon (FISH) tekniğinin uygulanması (Tübitak Proje No:TAG-1013). Tübitak Matbaası, Ankara 1996.

Tunçbilek E, Alikaşifoğlu M. Frajil - X Sendromunun moleküler tekniklerle prenatal tanısı (UNDP Proje No: 92/004).

Tunçbilek E, Alikaşifoğlu M, Akadlı B, Hancıoğlu A, Boduroğlu K. Türkiye’de konjenital malformasyon sıklığı, dağılımı, risk faktörleri ve yenidoğanların antropometrik değerlendirilmesi (Tübitak Proje No:TAG-0914-DPT)  Tübitak Matbaası, Ankara 1996.

Boduroğlu K, Alikaşifoğlu M, Tunçbilek E, Anar B. Türkiye’de nöral tüp defektlerinin etiyolojisinde 5,10 metilentetrahidrofolat redüktaz gen mutasyonunun rolü. TÜBİTAK projesi No: SBAG-1693, Nisan 1998, Ankara.

Tunçbilek E, Alikaşifoğlu M., Aktaş D. Frajil - X Sendromunun tanısında: Saç kökünde FMR Protein ekspresyonu  (DPT).

Tokgözoğlu SL, Tunçbilek E, Alikaşifoğlu M, Özer N, Kes S,. Koroner arter  hastalığında ApoE Allel polimorfizmi  (DPT).