mak

 

ANABİLİM DALI BAŞKANI

 

Prof.Dr.Mehmet ALİKAŞİFOĞLU

VERİLEN DERSLER

Multifaktoriyel hastalıkların genetik temelleri Dönem III Türkçe Dersi: 2004 – 2005

Genetic basis of multifactorial diseases Dönem III İngilizce Dersi:  2004 – 2005

Non-Mendelian Inheritance II, Dönem III İngilizce Dersi:  2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 eğitim dönemlerinde.

Mendel Dışı Kalıtım II, Dönem III Türkçe Dersi: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 eğitim dönemlerinde.

Y Kromozomu ile İlgili Yeni Görüşler Dönem III Türkçe Dersi: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 eğitim dönemlerinde.

The new concepts on the Y chromosome Dönem III İngilizce Dersi:  2000, 2001, 2002,

Moleküler Sitogenetik, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Genetik Doktora Programı Dersi, 2005 Güz Dönemi.

Yaygın Hastalıkların Genetiği I, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Genetik Doktora Programı Dersi, 2005 Güz Dönemi.