mak

 

ANABİLİM DALI BAŞKANI

 

Prof.Dr.Mehmet ALİKAŞİFOĞLU

ÖDÜLLER

Türk Nefroloji Derneği İkincilik Ödülü 1998, İzmir

Pfizer Kardiyoloji Araştırma (ikincilik) Ödülü 1999

TAİTAV Üçüncülük Ödülü 2000 Antalya

Türkiye Diyabet Vakfı – Lilly İkincilik Ödülü 2005